Witamy wśród inwestorów aQuality SA!

wybierz akcje

dane inwestora

3

inwestycja

x 300 ZŁ / akcja

suma do zapłaty

Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty i Informacją o ryzykach i składam zapis na akcje, oraz składam oświadczenia zawarte w jego treści. Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest spółka AQUALITY SA. Pełne informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych dostępne są w Informacji o przetwarzaniu danych.

Ja niżej podpisany jako subskrybent oświadczam, iż zapoznałem się z treścią opublikowanego na stronie internetowej spółki: zainwestuj.aquality-system.com dokumentu zawierającego informację o ofercie objęcia akcji Serii B Spółki (dalej ogłoszeniu), akceptuję warunki subskrypcji akcji serii B, zgadzam się z warunkami przydzielenia lub nieprzydzielenia subskrybowanych akcji serii B na warunkach wskazanych w ogłoszeniu oraz na rejestrację ewentualnie objętych przeze mnie akcji w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla spółki aQuality Spółka Akcyjna w Poznaniu przez Dom Maklerski – Santander Polska Spółka Akcyjna. Tym samym wyrażam nieodwołalną zgodę na udzielenie podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy spółki wszelkich moich danych (w tym również numeru mojego telefonu oraz adresu poczty elektronicznej) celem ich wprowadzenia do rejestru akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ponadto oświadczam, iż zapoznałem z treścią statutu aQuality Spółka Akcyjna w Poznaniu oraz wyrażam zgodę na brzmienie ww. Statutu aQuality Spółka Akcyjna w Poznaniu.